ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 ΘΕΜΑ:


  ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ


ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ· Οι μαθητές πρέπει να προσεγγίσουν διαισθητικά και με παραδείγματα τη σύγκριση ποσών - μεγεθών.
· Να ασκηθούν ώστε να μπορούν να συγκρίνουν εύκολα και γρήγορα δύο αριθμούς και να εκφράζουν το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής με τα σύμβολα =,>,<.
· Να ανακαλύπτουν σύνολα στο περιβάλλον τους και να αναπαριστούν αυτά.
· Να εντοπίζουν τις λέξεις ή τις εκφράσεις που καθορίζουν τις πράξεις που πρέπει να κάνουν για να λύσουν ένα πρόβλημα.
· Να εμβαθύνουν στη διαδικασία και στη λειτουργικότητα των πράξεων σ' ένα πρόβλημα.
· Να προσεγγίσουν την έννοια του γεωμετρικού στερεού.
· Να επισημάνουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα γεωμετρικών στερεών και τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές.
· Να βρίσκουν περιμέτρους και εμβαδά.
· Να δουλεύουν ομαδικά.


 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε στην σελίδα του Δημοτικού σχολείου Γαλατάδων