ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ


  «Παρατήρηση και σύγκριση του μορφωτικού επιπέδου ανάμεσα στις 10/ετίες 1971-1980 και 1981-1990, βαθμός απολυτηρίου-ανώτατη εκπαίδευση, σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει και να διερευνήσει αν ο βαθμός απολυτηρίου του Δημοτικού Σχολείου αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης μορφωτικής εξέλιξης και έγινε σύγκριση της μορφωτικής εξέλιξης των συμμετεχόντων(αγόρια-κορίτσια) στις δεκαετίες 1971-80 και 1981-90. Η έρευνα έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Γαλατάδων του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου Νομού Πέλλας και η συλλογή των στοιχείων προέρχεται από το αρχείο του σχολείου, επειδή δύο εκπαιδευτικοί από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας διδάσκουν στο σχολείο. Ακόμη οι συμμετέχοντες (μαθητές -μαθήτριες) ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία.

        Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι:

α) Εκείνοι που πέτυχαν στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν όλοι μαθητές με βαθμό απολυτηρίου 9 και 10.

β)  Η έρευνα έδειξε ότι τη δεκαετία 1981-90 η φοίτηση στη Β/θμια εκπαίδευση αυξήθηκε σημαντικά, ειδικά για τα κορίτσια.

γ)  Παρατηρήσαμε γενικά ότι έχουμε σημαντική  μείωση εισαγωγής του αριθμού των μαθητών στην Γ/θμια εκπαίδευση και ειδικά για τα αγόρια στη δεκαετία 1981-90.

 


 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε στην σελίδα του Δημοτικού σχολείου Γαλατάδων