ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

1.  ΠΑΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.  ΒΕΡΒΕΛΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3.  ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ

4. ΤΕΡΖΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ


  «Παρατήρηση και σύγκριση του μορφωτικού επιπέδου ανάμεσα στις 10/ετίες 1971-1980 και 1981-1990, βαθμός απολυτηρίου-ανώτατη εκπαίδευση, σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα»


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

 

Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε στην σελίδα του Δημοτικού σχολείου Γαλατάδων