ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ


  «Παρατήρηση και σύγκριση του μορφωτικού επιπέδου ανάμεσα στις 10/ετίες 1971-1980 και 1981-1990, βαθμός απολυτηρίου-ανώτατη εκπαίδευση, σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα»


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο βελτιώθηκε η εκπαίδευση των παιδιών στο χωριό Γαλατάδες του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου από δεκαετία σε δεκαετία, αν ο βαθμός απολυτηρίου του Δημοτικού Σχολείου είναι καθοριστικός παράγοντας στη μελλοντική μόρφωση και οι διαφορές στην μόρφωση ανάμεσα στα δύο φύλα.
Πιο συγκεκριμένα δόθηκε απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποια η σχέση του βαθμού απολυτηρίου με την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
2. Πώς διαφοροποιείται η παραπάνω σχέση με το φύλο.
3. Ποσοστιαία μεταβολή των 10/ετιών 1971-1980 και 1981-1990 στη Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευση

 


 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε στην σελίδα του Δημοτικού σχολείου Γαλατάδων