ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ


  «Παρατήρηση και σύγκριση του μορφωτικού επιπέδου ανάμεσα στις 10/ετίες 1971-1980 και 1981-1990, βαθμός απολυτηρίου-ανώτατη εκπαίδευση, σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα»


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 


H ομάδα των ατόμων που εξετάστηκε ήταν 541 απόφοιτοι από το σχολικό έτος 1970-71 έως και το σχολικό έτος 1981-90 του Δημοτικού Σχολείου Γαλατάδων του Νομού Πέλλας.
Οι συμμετέχοντες στην α΄ δεκαετία ήταν 154 αγόρια και 129 κορίτσια. Σύνολο α΄ δεκαετίας 283.
Οι συμμετέχοντες στη β΄ δεκαετία ήταν 120 αγόρια και 138 κορίτσια. Σύνολο β΄ δεκαετίας ήταν 258.
Υλικό για την έρευνα αποτέλεσαν:
1. Οι καταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Γαλατάδων.
2. Η προσωπική επικοινωνία για όσους δεν είχαμε επαρκή ενημέρωση.
Στην έρευνα έγινε αναλυτική και εντελώς πραγματική μελέτη για όλα τα θέματα.


 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε στην σελίδα του Δημοτικού σχολείου Γαλατάδων