ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ


  «Παρατήρηση και σύγκριση του μορφωτικού επιπέδου ανάμεσα στις 10/ετίες 1971-1980 και 1981-1990, βαθμός απολυτηρίου-ανώτατη εκπαίδευση, σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα»


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


1. Ποια η σχέση βαθμού απολυτηρίου με την εισαγωγή στην Γ/θμια εκπαίδευση.
Τα παρακάτω γραφήματα δείχνουν τους μαθητές που πέρασαν στα Α.Ε.Ι. ανάλογα με το βαθμό απολυτηρίου.
Απ' αυτό βγήκε το συμπέρασμα ότι μόνο μαθητές με απολυτήριο 9 και 10 πέρασαν στα Α.Ε.Ι. εκτός από έναν που τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο με βαθμό 8.

Βαθμός απολυτηρίου Δημ. Σχολείου για τους εισαχθέντες στα Α.Ε.Ι.

Βαθμοί Μαθητές
5 0
6 0
7 0
8 0
9 17
10 21
Σύνολο 38


Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. για τους αποφοιτήσαντες τα έτη 1981-1990

Βαθμοί Μαθητές
5 0
6 0
7 0
8 1
9 10
10 11
Σύνολο 22

2. Διαφοροποίηση της παραπάνω σχέσης ως προς το φύλο.
α)Από το παρακάτω γράφημα βλέπουμε ότι την πρώτη δεκαετία που εξετάζουμε υπάρχει απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.
β). Τη δεκαετία 1981-90 παρατηρούμε μια δραματική πτώση του αριθμού των αγοριών που δε συνέχισαν στα Α.Ε.Ι.και θα την εξηγήσουμε στην πορεία της εργασίας.

Ποσοστό μαθητών που σπούδασαν ανάλογα με το φύλο 1971-80.

Αγόρια Κορίτσια
19 19

Ποσοστό μαθητών που σπούδασαν 1981-1990

Αγόρια

Κορίτσια

6

16

3. Εδώ θα εξετάσουμε την ποσοστιαία μεταβολή των μαθητών στη Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευση ανάμεσα στις δύο δεκαετίες, ανάλογα με το φύλο. 

ΑΓΟΡΙΑ
· Από τα παρακάτω γραφήματα βλέπουμε ότι τη δεκαετία 1971-80 από τα αγόρια που τελείωσαν το Λύκειο το 44% συνέχισε τις σπουδές του στα Α.Ε.Ι.-T.E.I.
· Ενώ τη δεκαετία 1981-90 μόνο το 15% των αγοριών συνέχισαν τις σπουδές τους στα Α.Ε.Ι.-T.E.I.
· Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο παρατηρούμε ότι τη δεύτερη δεκαετία έχουμε αύξηση των μαθητών (αγόρια και κορίτσια) που αποφοίτησαν.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
· Από τα ακόλουθα γραφήματα παρατηρούμε ότι τη δεκαετία 1971-80 από τα κορίτσια που τελείωσαν το Λύκειο το 33% συνέχισε τις σπουδές στα Α.Ε.Ι.-T.E.I.
· Τη δεκαετία 1981-90 το 21% των κοριτσιών συνέχισε τις σπουδές στα Α.Ε.Ι.-T.E.I.

Ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στις δύο δεκαετίες

Δεκαετίες

Απόφοιτοι μόνο Λυκείου

Α.Ε.Ι.

1971-80 24 19
1981-90 35 6

Ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στις δύο δεκαετίες για τα κορίτσια

Δεκαετίες Απόφοιτοι μόνο Λυκείου Α.Ε.Ι.
1971-80 39 19
1981-90 62 16

Ποσοστιαία μεταβολή ανάμεσα στις 2 δεκαετίες για τα αγόρια στο Γυμνάσιο

1971-80 25
1981-90 29

Ποσοστιαία μεταβολή ανάμεσα στις 2 δεκαετίες για τα κορίτσια στο Γυμνάσιο

1971-80 12
1981-90 23

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε στην σελίδα του Δημοτικού σχολείου Γαλατάδων