ΕΚΘΕΣΗ


Η όλη διαδικασία ικανοποίησε τους μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημ. Σχ. Γαλατάδων, διότι η έρευνα για την "τηλεόραση" κίνησε το ενδιαφέρον των παιδιών και τους χαροποίησε. Η διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, η ομαδική εργασία, η μεταβολή των σχέσεων δασκάλων - παιδιών και η παραγωγή αποτελέσματος, τους βοήθησε στο να αναπροσαρμόσουν τη στάση τους απέναντι στην τηλεόραση και γενικά στα Μ.Μ.Ε. 
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και κάποια προβλήματα στη διάρκεια της έρευνας αυτής, τα οποία είναι τα εξής:
α) στην αρχή της έρευνας παρουσιάστηκε αμηχανία από την μεριά των μαθητών, δυσπιστία ως προς την έρευνα και πολλά ερωτηματικά.
β) Δυσκολία στην επιλογή των εκπομπών και στη χρονική διάρκειά τους.
γ) Παρουσιάστηκαν προβλήματα στη σύνθεση των ομάδων "φύλου" και "επίδοσης".
Όμως η διερευνητική αυτή διαδικασία βοήθησε τους μαθητές ώστε να κατανοηθεί η σχετική ύλη με τα Μ.Μ.Ε. που υπάρχει στο αντίστοιχο βιβλίο "Εμείς και ο Κόσμος".
Μπορούμε να καταγράψουμε ως πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου τα εξής:
α) η ομαδική εργασία, β) η πρακτική εργασία, γ) η ενεργητική συμμετοχή, δ) η ελευθερία στην έκφραση προτάσεων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ε) η συζήτηση και η κίνηση μέσα στην τάξη, στ) η αναζήτηση πληροφοριών, ζ) η απόκτηση χρήσιμων γνώσεων, η) η έλλειψη βαθμολόγησης και του άγχους που αυτή παράγει, θ) τα αισθήματα περηφάνιας για τα αποτελέσματα της εργασίας.
Ύστερα από όλη αυτή τη διαδικασία θα μπορούν να εφαρμόσουν αυτήν τους την εμπειρία και σε άλλα μαθήματα π.χ μαθηματικά και "Μελέτη του περιβάλλοντος", όχι με τόση ευκολία και πάντα υπό την καθοδήγηση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση του εκπαιδευτικού. 


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δ΄ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ


1-33  Δημητριάδου Άννα
34-68  Σιαμαντά Πετρίνα
69-100  Γκίλη Χριστίνα
101-131  Δημητριάδου Ειρήνη
132-162  Κουπαράνη Ευαγγελία
163-189  Αλεξάνδρου Σοφία
190-223  Μήσιος Γρηγόρης
224-244  Αγγελίδης Δήμος
245-266  Παπαπέτρου Δημήτρης
267-291  Τανούσης Χρήστος
292-312  Στογιαννίδης Κώστας
313-350  Μάλαμας Κώστας
351-375  Παπαδόπουλος Γιάννης
376-  Λαζαρίδης Λάζαρος

 

Τη σελίδα σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος