Ικανοποίηση τηλεθέασης (ως προς το είδος)


  ΕΙΔΟΣ                            

                                   ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

 
Α/Α   Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΣΥΝΟΛΟ
1 Παιδική σειρά 6 2     8
2 Κινούμενα σχέδια 7 2     9
3 Ελληνική ταινία 8 8 1   17
4 Ξένη ταινία 13 3     16
5 Ελληνική σειρά 45 17 2   64
6 Ξένη σειρά 108 17 2   127
7 Τηλεπαιχνίδια 47 15     62
8 Show 5 2     7
9 Ντοκυμαντέρ 4 5     9
10 Εκπομπή λόγου και τέχνης          
11 Ειδήσεις-Ενημερωτικές εκπομπές 21 4 2   27
12 Αθλητικά-Αγώνες 34 3     37
13 Μουσικές εκπομπές 5       5
14 Άλλο 15 7     22
  ΣΥΝΟΛΟ 318 85 7   410

 

 

 

Τη σελίδα σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος