Τηλεοπτικοί σταθμοί και εκπομπές

 

Α/Α Τηλ. σταθ. Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο ΣΥΝΟΛΟ Μέσος αριθ. εκπομπών
1 ΑΝΤΕΝΝΑ 24 14 19 8 16 8 17 106 15,142
2 ΕΡΤ 14 13 15 12 13 12 12 91 13
3 MEGA 8 15 14 18 14 14 14 97 13,857
4 ΣΚΑΪ 6 16 18 21 15 19 4 99 14,142
5 STAR 1 2       5 6 14 2
6 FILMNET 4       1     5 0,714
  ΣΥΝΟΛΟ 57 60 66 59 59 58 53 412 58,855

 

 

 

Τη σελίδα σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος