Ζώνες (αρχής εκπομπής) 


Ζώνες Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο ΣΥΝΟΛΟ Μέσος όρος
7.00-12.00 10 7 17 2,428
12.00-14.00 7 5 5 5 5 5 8 40 5,714
14.00-17.00 12 19 23 21 21 20 10 126 18
17.00-19.00 12 12 14 9 10 12 7 76 10,857
19.00-22.00 13 20 23 18 23 20 16 133 19
22.00- 2 5 5 1 1 3 4 21 3

 

 

Τη σελίδα σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος