ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με το τέλος της εργασίας θεωρήσαμε σκόπιμο να αξιολογήσουμε την 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην αρχή . Έτσι δώσαμε αρχικά ένα 

σταυρόλεξο για να αξιολογήσουμε τις γνώσεις που αποκόμισαν οι μαθητές 

από την επεξεργασία του θέματός μας . Όταν ολοκληρώθηκε η εργασία , 

δώσαμε στα παιδιά ένα ερωτηματολόγιο για να εκτιμήσουμε αν ήταν θετική η 

στάση τους για το σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε . Διαπιστώσαμε ότι τόσο οι 

γνώσεις που απέκτησαν όσο και η εμπειρία όλης αυτής της διαδικασίας ήταν 

εξαιρετικά εποικοδομητική . Αυτό είχε ήδη γίνει κατανοητό από εμάς σ' όλη τη 

διάρκεια πραγμάτωσης του σχεδίου , βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο 

ανταποκρίνονταν τα παιδιά .
Κάνοντας λοιπόν μια αναδρομή στην πορεία όλης της εργασίας μας διαπιστώσαμε ότι :

- Οι μαθητές μας χρησιμοποίησαν τα γνωστά και οικεία στοιχεία για τη διερεύνηση καινούριων γνωστικών πεδίων και σχέσεων , γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν , αλλά και αυτών που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον .

- Με το σχέδιο εργασίας που εκπονήσαμε πέρασαν σε ανώτερες στρατηγικές μάθησης : έμαθαν να συνεργάζονται , να αποκτούν τη γνώση μέσα από έρευνα , να συμμετέχουν όλα ανεξαιρέτως , ανάλογα με τις δεξιότητές τους και να αποκτούν παράλληλα νέες ικανότητες και κυρίως η στάση τους απέναντι στη μάθηση - που δεν είναι πια παθητική αλλά γίνεται ενεργητική - να τους γεμίζει ικανοποίηση και χαρά .

  Με την ενασχόλησή τους αυτή έγιναν περισσότερο ευαισθητοποιημένα και συνειδητοποιημένα άτομα μέσα από την κατανόηση των περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων και προτείνουν τα ίδια λύσεις .

- Τέλος έμαθαν μέσα από τις δραστηριότητές τους ότι είναι και οι ίδιοι μέρος της φύσης , οπότε προέκυψε αβίαστα η ανάγκη προστασίας της . 

Συμπερασματικά όλη αυτή η εργασία ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη εμπειρία , τόσο για τους μαθητές , όσο και για μας ως εκπαιδευτικούς . Μας βοήθησε να ξεφύγουμε από την ανία του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και βιώσαμε τη χαρά που νιώθει κανείς κάνοντας τη μάθηση παιχνίδι .

 

Φωτογραφίες από την Παρουσίαση           Ερωτηματολόγιο

 

Επιστροφή στη σελίδα του σχολείου

 

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος