ΓΛΩΣΣΑ

      


Πεζά κείμενα που επεξεργαστήκαμε :

  "Ο Τρύγος" από το πρόγραμμα Μελίνα . Γίνεται μια πρώτη "λογοτεχνική" 

συνάντηση των παιδιών με τη διαδικασία παρασκευής του κρασιού , που θα 

γνωρίσουν στην ολότητά της με την επίσκεψη στον αμπελώνα και στο οινοποιείο 

του Λίγα .

  "Ένα τσαμπί σταφύλι" της Μ. Γουμενοπούλου απ' το Ανθολόγιο της Β' τάξης , 

σελ. 83 . Με την ανάλυση του κειμένου πρόβαλλε η έννοια της φιλίας και της αδερφοσύνης μέσα από το μοίρασμα του κρασιού .

  "Ο Διόνυσος και το αμπέλι" από το βιβλίο γλώσσας της Γ' δημοτικού , τεύχος 3ο , σελ. 62 . Αφού έγινε αναφορά στο Διόνυσο , ως θεό του κρασιού , μάθαμε μέσα απ' το μύθο του πώς διαδόθηκε το αμπέλι και το κρασί και πώς αισθάνεται κανείς ανάλογα με την ποσότητα του κρασιού που καταναλώνει .

  "Πώς πουλήθηκε μια νταμιτζάνα κρασί" χιώτικο ανέκδοτο από το βιβλίο Γλώσσας της Γ' τάξης , τεύχος 1ο , σελ. 57 . Κείμενο ψυχαγωγικού περιεχομένου που καταδεικνύει τις παρενέργειες του κρασιού όταν καταναλώνεται χωρίς φειδώ .

  "Η αλεπού και τα σταφύλια" μύθος του Αισώπου , σε διασκευή της Έλλης Αλεξίου όπου μετά την ανάλυση προέκυψε η παροιμία : "όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια" .

   "Ο γεωργός και τα παιδιά του" , μύθος του Αισώπου που αναδεικνύει την αξία της εργασίας για τον άνθρωπο 

  "Οι δώδεκα μήνες και το βαρέλι τους" από το βιβλίο Γλώσσας της Β' τάξης , τεύχος 3ο , σελ. 64 . Μετά την επεξεργασία ακολούθησε δραματοποίηση , όπου τα παιδιά του κάθε τμήματος έδωσαν τη δική τους εκδοχή .

  "Γλυκό τσαμπί σταφύλι" της Μ. Γουμενοπούλου , απ' την προσέγγιση του οποίου αναδύθηκε η αξία της ειρήνης , ως έννοιας , και επισημάνθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών στην κατάκτησή της .


 

                Γραμματικές ασκήσεις : 

  "Το άτακτο σταφύλι και το ζηλιάρικο σταφυλάκι" . Στο πρώτο , ζωγραφίσαμε ένα σταφύλι με 24 ρώγες , όπου κάθε ρώγα αντιστοιχούσε και σ' ένα γράμμα της αλφαβήτου . Τα παιδιά , χωρισμένα σε ομάδες , προσπαθούσαν να βρουν λέξεις που ν' αρχίζουν απ' αυτά και να είναι σχετικές με το αμπέλι . Ζητήθηκε να γράψουν αυτές τις λέξεις με κεφαλαία . Στο "ζηλιάρικο σταφυλάκι" οι μαθητές έγραψαν τις ίδιες λέξεις με μικρά γράμματα . Έπειτα ομαδοποιήθηκαν και σχηματίστηκε το "γλωσσάρι του τρύγου" . Ένα ανάλογο ζωγραφισμένο γλωσσάρι αναρτήθηκε σε τοίχο της αίθουσας , όπου τα παιδιά ελεύθερα συμπλήρωναν λέξεις σχετικές με το θέμα μας όποια στιγμή θέλανε .

  Γραμματικές ασκήσεις με τη χρήση λέξεων από το γλωσσάρι μας .

  Σταυρόλεξο που κλήθηκαν να το λύσουν αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκόμισαν απ' όλες τις δραστηριότητές τους .


           Γραπτή έκφραση :

  "Η ιστορία του κρασιού" . Το θέμα δόθηκε μετά από επίσκεψη στο οινοποιείο .
  "Η αλεπού και τα σταφύλια" , "σκέφτομαι και γράφω" με τη χρήση εικόνων . Αυτό πραγματοποιήθηκε προτού διδαχθεί ο αντίστοιχος μύθος .

  "Γλυκό τσαμπί σταφύλι" . Μ' έναυσμα το συγκεκριμένο ποίημα ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν λέξεις που σκέφτηκαν και να τις αξιοποιήσουν στη δημιουργία ενός δικού τους κειμένου .

  Γραπτή περιγραφή διάσημων πινάκων ζωγραφικής με θέμα τον τρύγο και το σταφύλι .

  Ευχαριστήριο γράμμα στην κεραμίστρια που μας βοήθησε να κατασκευάσουμε τα δικά μας σκεύη σερβιρίσματος του κρασιού . (Γράμμα 1)    (Γράμμα 2)

Τα "σκέφτομαι και γράφω" που προαναφέρθηκαν , διεξάγονταν κατά κανόνα ομαδικά
.


 

        Παροιμίες , αινίγματα :

  Μετά τη διδασκαλία του μαθήματος : "Παροιμίες για τους μήνες" τα παιδιά ανάμεσα σε διάφορες παροιμίες που συνέλεξαν με τη βοήθειά μας , ξεχώρισαν αυτές που σχετίζονταν με το θέμα μας και τις ζωγράφισαν . Κατόπιν - πάντα κατά ομάδες - δημιούργησαν τα δικά τους αινίγματα 

 

Επιστροφή στη σελίδα του σχολείου

 

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος