Εισαγωγή

      

Επιλογή του θέματος

Το ξεκίνημα της χρονιάς συνέπεσε με την εποχή του τρύγου. Τα παιδιά 

συζητούσαν διαρκώς γι' αυτό το θέμα , λόγω προσωπικών βιωμάτων . Έτσι 

αυθόρμητα και ομόφωνα πάρθηκε η απόφαση να γνωρίσουμε αυτήν τη διαδι-

κασία και να την εντάξουμε στις σχολικές μας δραστηριότητες . 
Θεωρήσαμε ότι δε θα ήταν δύσκολο να επεξεργαστούν το συγκεκριμένο θέμα τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας.


Στόχοι

  1. Το αμπέλι και τα παράγωγά του είναι ένα από τα βασικά προϊόντα της χώρας μας . Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι ν' αποκτήσουν οι μαθητές με βιωματικό τρόπο γνώσεις γύρω απ' το φυτό , τον καρπό και τα παράγωγά του .
  2. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα , να διαπιστώσουν τα παιδιά την επίδραση που είχε και έχει η εκμετάλλευση του αμπελιού στην οικονομική , πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου . 
  3. Να αναπτύξουν οι μαθητές μας δεξιότητες παρατήρησης , έρευνας , συνεργασίας , καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών , ώστε η γνώση που θα προκύψει να μετουσιωθεί σε γόνιμο συμπέρασμα , διαμορφώνοντας παράλληλα μια θετική στάση για την εκπαιδευτική διαδικασία.
  4. Να γνωρίσουμε καλύτερα το περιβάλλον και μέσα απ' τη σχέση που θα δημιουργηθεί να νιώσουμε την ανάγκη να διαφυλάξουμε την αυθεντικότητά του , ώστε να το κληροδοτήσουμε ατόφιο στις επερχόμενες γενιές.

 

 Διαμόρφωση πλαισίων δράσης

  >> Τα παιδιά του κάθε τμήματος χωρίστηκαν σε ομάδες 4-5 ατόμων . Η συμμετοχή τους σ' αυτές ήταν εθελοντική φροντίζοντας όμως ώστε η δυναμικότητα των ομάδων να είναι ισότιμη . Οι μετακινήσεις από τη μια ομάδα στην άλλη ήταν ελεύθερες αλλά προηγείτο συζήτηση για τους λόγους που οδηγούσαν σ' αυτές . Κάθε ομάδα επέλεξε για τον εαυτό της ένα όνομα σχετικό με το θέμα ( Διόνυσος , Οίνος κ.τ.λ. )

  >> Η κάθε ομάδα ανέλαβε να συλλέξει πληροφορίες και να τις επεξεργαστεί . Μ' αυτόν τον τρόπο έγινε προσπάθεια ώστε τα παιδιά ν' αναπτύξουν πρωτοβουλίες , ν' αποκτήσουν αυτοπεποίθηση , να αισθανθούν τη χαρά της δημιουργίας .

  >> Ανάλυση : Επεξεργασία των πληροφοριών με τη βοήθεια του δασκάλου σε κάθε ομάδα . Παρουσίαση της εργασίας της κάθε ομάδας . Διευκρινιστικές ερωτήσεις , συζήτηση και σχολιασμός των μαθητών πάνω στα όσα ακούστηκαν .

  >> Σύνθεση : Μετά την ανάλυση , έγινε προσπάθεια σύνθεσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν τα παιδιά μέσα από θεατρικά δρώμενα , ζωγραφική , τραγούδια , γραπτή έκφραση κ.τ.λ.

  >> Αξιολόγηση των παιδιών με ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε και με απολογισμό των συνεργαζόμενων δασκάλων ως προς την πορεία του Σχεδίου Εργασίας .

 

Επιστροφή στη σελίδα του σχολείου

 

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος