ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

      
Με ρώγες σταφυλιού κάναμε προσθέσεις και αφαιρέσεις .

Λύσαμε προβλήματα πολλαπλασιασμού .

Ζωγραφίσαμε ένα τσαμπί σταφύλι . Κάθε ρώγα είχε και μία πράξη 

πρόσθεσης . Έπειτα χρωματίσαμε με κόκκινο όπου οι προσθέσεις είχαν 

κρατούμενο και με πράσινο όσες ήταν χωρίς κρατούμενο . 

 

 

Επιστροφή στη σελίδα του σχολείου

 

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος