ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1. Κολιάδης Εμμανουήλ , "θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη"

Γ'  Γνωστικές θεωρίες ,Αθήνα 1997

 

2. Ματσαγγούρας Ηλίας , "Στρατηγικές Διδασκαλίας" , Gutenberg, Αθήνα 1998


3. Χρυσαφίδης Κώστας , "Βιωματική - Επικοινωνιακή διδασκαλία , Η Εισαγωγή 

της μεθόδου project στο σχολείο", (Gutenberg), Αθήνα 2000


4. Ανδρίτσου Δ..& Χ. - Κοτρωνάκη Σ. & Ι., "Ώρες Δημιουργικής Εργασίας", για τη Β1 Δημοτικού - α' τεύχος, εκδ. Σμυρνιωτάκη

 

5. Βαλάση Ζωή, "Το Τεσσεροφύλλι", εκδ. Κέδρος


6. Γουμενοπούλου Μαρία, "Γλυκό τσαμπί σταφύλι", εκδ. Ηλιοτρόπιο


7. Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά , "Ο κήπος με τις ιστορίες" , εκδ. Αστήρ


8. Καρθαίου Ρ. - Μάνου Κ. , "Χαρούμενες Διακοπές" , για παιδιά που τελείωσαν την Α' Δημοτικού, εκδ. Πατάκη


9. Καρπενησιώτης Κων/νος , "Μαθαίνω να γράφω έκθεση" , εκδ. Σαββάλας


10. Κυριοπούλου Βασιλική, "θέατρο για σχολικές γιορτές", εκδ. Ντουντούμη"

 11." Μύθοι Αισώπου", εκδ.Στρατίκη

12. Παπανικολάου Σ. - Λαλούμη Ε., "Ιδέες για δημιουργική εργασία", εκδ. Ηλιοτρόπιο


13. Ρίτσου Γιάννη, "Άπαντα", εκδ. Κέδρος


14. Βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β.:
    "Ανθολόγιο", Α' μέρος
    "Από την Ελλάδα",Ελληνική Γλώσσα -Τμήμα Δ', Πρόγραμμα Παραγωγής Διδακτικού Υλικού για την ελληνόγλωσση διδασκαλία των ελληνοπαίδων της Ο.Δ. Γερμανίας στα Τμήματα Μητρικής Γλώσσας, εκδ. 1996 από την Ελλάδα
    "Εμείς και ο κόσμος" της Β' Δημοτικού
    "Η Γλώσσα μου", για τη Β' Δημοτικού , τεύχη Β' και Γ
    "Η Γλώσσα μου", για τη Γ Δημοτικού, τεύχος Γ
    "θρησκευτικά" της Δ' Δημοτικού
    Παλιά αναγνωστικά του Δημοτικού Σχολείου


15. Περιοδικά:
    "Ανοιχτό Σχολείο" "Σύγχρονο Νηπιαγωγείο" "Το Λαλουσάκι"


16. Ένθετα:
    "Ο Τρύγος", της εφημερίδας: "Καθημερινή" "Μικροί Ερευνητές", της εφημερίδας:     "Καθημερινή"


    17. "Ο Τρύγος", κείμενο του προγράμματος: "Μελίνα"

 

Επιστροφή στη σελίδα του σχολείου

 

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος