Σταυρόλεξο

 

 Παιχνίδια

Σταυρόλεξο 1

Σταυρόλεξο 2

Το παιχνίδι της ιστορίας

Σταυρόλεξο 4

Συμπλήρωσε τα σύμφωνα

Η Ακροστιχίδα του Φειδία

Σταυρόλεξο 5

Η Ακροστιχίδα της Ακρόπολης

 

Οι Μαθητές

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Αθηνά

 

Περιεχόμενα

Οριζόντια:

1. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδας. 

2. Λόφος κοντά στην Ακρόπολη, όπου συγκεντρωνόταν η εκκλησία του δήμου. 

4. Ναός δωρικού ρυθμού, φτιαγμένος από μάρμαρο της Πεντέλης. - Την αποτελούσαν πεντακόσιοι και έργο της ήταν να φτιάνει τους νόμους. 

6. Ένας ρυθμός (αιτιατ.). 

8. Ένα πολίτευμα που γεννήθηκε στην Αθήνα. 

10. Τον έδιναν οι Αθηναίοι, όταν γίνονταν έφηβοι. - Εκεί γεννήθηκε η δημοκρατία.

 12. Ο πιο γνωστός είναι ο Παρθενώνας. 

14. Μεγάλος γλύπτης που κατασκεύασε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς.

Κάθετα:
1. Ο Παρθενώνας ήταν .... ρυθμού. 

4. Στα χρόνια του δοξάστηκε η Αθήνα. 

6. Εκεί υπάρχει ένας περίφημος ναός του Ποσειδώνα. 

7. Ένας από τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα. 

9. Τόσοι ήταν οι στρατηγοί της Αθήνας. 

11. Το φορούσαν πάνω από το χιτώνα. 

15. Βρίσκονται στο βράχο της Ακρόπολης.
.

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος