Σταυρόλεξο

 

 Παιχνίδια

Σταυρόλεξο 1

Σταυρόλεξο 2

Το παιχνίδι της ιστορίας

Σταυρόλεξο 4

Συμπλήρωσε τα σύμφωνα

Η Ακροστιχίδα του Φειδία

Σταυρόλεξο 5

Η Ακροστιχίδα της Ακρόπολης

 

Οι Μαθητές

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Αθηνά

 

Περιεχόμενα

1. Δημιουργός του «χρυσού αιώνα» της Αθήνας.
2. Μεγάλος Αθηναίος φιλόσοφος της εποχής του Περικλή.
3. Κι άλλος μεγάλος Αθηναίος φιλόσοφος.
4.' Εγραψε αρχαίες τραγωδίες.
5.Έτσι ονομάστηκε η εποχή του Περικλή (δύο λέξει

.


Πηγή:
Βιβλία καλοκαιρινών δραστηριοτήτων για παιδιά που τελείωσαν την Δ΄ τάξη του Δημοτικού: 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Ρ.ΚΑΡΘΑΙΟΥ - Κ.ΜΑΝΟΥ ΠΑΣΣΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

.

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος