ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

 

 Παιχνίδια

Σταυρόλεξο 1

Σταυρόλεξο 2

Το παιχνίδι της ιστορίας

Σταυρόλεξο 4

Συμπλήρωσε τα σύμφωνα

Η Ακροστιχίδα του Φειδία

Σταυρόλεξο 5

Η Ακροστιχίδα της Ακρόπολης

 

Οι Μαθητές

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Αθηνά

 

Περιεχόμενα

 

Στην πρώτη σειρά οριζόντια τα αρχικά γράμματα
όλων των λέξεων που ζητούνται σου δίνουν το όνομα
του πιο φοβερού πολέμου στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας.


(1) Αθηναϊκή, γιορτή.
(2) Αρχαίος τραγικός ποιητής.
(3) Μεγάλος νομοθέτης που οργάνωσε το σπαρτιατικό κράτος.
(4) Πανελλήνια γιορτή προς τιμή του Δία.
(5) Σ' αυτή την πόλη υπήρχε περίφημος βωμός του Δία.
(6) Έλυσε ένα αίνιγμα, αλλά δεν έλυσε το αίνιγμα της ζωής του.
(7) Ήταν ο Σόλωνας.
(8) Πολύ γνωστός για την ειρήνη του.
(9) Το ανώτατο δικαστήριο των Αθηναίων.
(10) Ο σπουδαιότερος νόμος του Σόλωνα.
(11) Ο πρώτος γιος του Πεισίστρατου.
(12) Πρωτεύουσα του βασιλείου της Συρίας.
(13) θυσιάστηκε για να σωθεί η πατρίδα του.
(14) Μυθικός βασιλιάς, πατέρας της Ιπποδάμειας. 

(15) Έγραψε την τραγωδία Αντιγόνη.


.

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος