Συμπλήρωσε τα σύμφωνα

 

 Παιχνίδια

Σταυρόλεξο 1

Σταυρόλεξο 2

Το παιχνίδι της ιστορίας

Σταυρόλεξο 4

Συμπλήρωσε τα σύμφωνα

Η Ακροστιχίδα του Φειδία

Σταυρόλεξο 5

Η Ακροστιχίδα της Ακρόπολης

 

Οι Μαθητές

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Αθηνά

 

Περιεχόμενα

Οι παρακάτω λέξεις, στις οποίες λείπουν τα σύμφωνα, έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Μπορείς να συμπληρώσεις τα σύμφωνα που λείπουν και να τις γράψεις στη σωστή ομάδα;

Ανήκουν στη Σπάρτη

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ανήκουν στην Αθήνα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 


.

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος