Σταυρόλεξο

 

 Παιχνίδια

Σταυρόλεξο 1

Σταυρόλεξο 2

Το παιχνίδι της ιστορίας

Σταυρόλεξο 4

Συμπλήρωσε τα σύμφωνα

Η Ακροστιχίδα του Φειδία

Σταυρόλεξο 5

Η Ακροστιχίδα της Ακρόπολης

 

Οι Μαθητές

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Αθηνά

 

Περιεχόμενα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αθηναίος πολιτικός,  κύριος δημιουργός του «χρυσού αιώνα».
2. Βρίσκονται στο βράχο της Ακρόπολης.
3. Ένας από τους τραγικούς ποιητές.
4. Ένας άλλος τραγικός ποιητής.
5. Μεγάλος πολεοδόμος από τη Μίλητο. Με δικά του σχέδια χτίστηκε ο Πειραιάς.
6. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της αρχαιότητας.
7. Το λαμπρότερο έργο στην Ακρόπολη.
8. Φιλόσοφος, δάσκαλος του Μ. Αλεξάνδρου. .
ΚΑΘΕΤΑ 
1. Μεγάλος γλύπτης. Έργο του το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς.
2. Λόφος κοντά στην Ακρόπολη, όπου συγκεντρωνόταν η Εκκλησία του Δήμου.
3. Περίφημο άγαλμα στους Δελφούς.
4. Σπουδαίος ρήτορας.
5. Ένας από τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα.
6. Σπουδαίος ζωγράφος από τη Θάσο.
7. Μεγάλο λαϊκό δικαστήριο.
8. Σπουδαίος ρήτορας.
.


Πηγή:
Βιβλία καλοκαιρινών δραστηριοτήτων για παιδιά που τελείωσαν την Δ΄ τάξη του Δημοτικού: 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Ρ.ΚΑΡΘΑΙΟΥ - Κ.ΜΑΝΟΥ ΠΑΣΣΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

.

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος