Το παιχνίδι της Ιστορίας

 

 Παιχνίδια

Σταυρόλεξο 1

Σταυρόλεξο 2

Το παιχνίδι της ιστορίας

Σταυρόλεξο 4

Συμπλήρωσε τα σύμφωνα

Η Ακροστιχίδα του Φειδία

Σταυρόλεξο 5

Η Ακροστιχίδα της Ακρόπολης

 

Οι Μαθητές

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Αθηνά

 

Περιεχόμενα

 


Απάντησε σωστά στις παρακάτω ερωτήρεις, κυκλώνοντας το σωστό γράμμα..

1 Σε ποιο νησί φυλάσσονταν τα χρήματα της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας, η οποία ιδρύθηκε το 478 π.Χ;
Α στη Σύρο 

Ο. στην Πάρο 

Ε στη Δήλο

2 Στην Αθήνα κατά την «εποχή του Περικλή» εκτός από τους Αθηναίους πολίτες ζούσαν και οι μέτοικοι Ποιοι ήταν αυτοί;
Ψ. δούλοι που εργάζονταν σκληρά
Φ. ξένοι έμποροι που έμεναν στην Αθήνα
Κ. εκδρομείς που πήγαιναν να επισκεφτούν τον Παρθενώνα

3. Ποιος καλλιτέχνης κατασκεύασε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς που δέσποζε μέσα στον Παρθενώνα;
Α. ο Ιππόδαμος 

Ε ο Φειδίας
Ι. ο Ικτίνος

4 Ο Παρθενώνας ήταν έργο των:
Σ Ικτίνου και Καλλικράτη
Β. Φειδία και Ιππόδαμου
Λ Ικτίνου και Ευθυμίδη


5. θεωρείται ο «πατέρας της Ιστορίας»:
Ω. ο Θουκυδίδης 

Η. ο Αισχύλος 

Ο. ο Ηρόδοτος

6. Ο Περικλής πέθανε όταν:
Η. τον δάγκωσε ένα φίδι
Σ στην Αθήνα έπεσε μια φοβερή επιδημία
Ν. λαβώθηκε στη_διάρκεια της μάχης

«γράψε τα σωστά γράμματα
στα τετραγωνάκια και θα σχηματιστεί
το όνομα μιας ιωνικής αποικίας;
           


.


Πηγή:
Βιβλία καλοκαιρινών δραστηριοτήτων για παιδιά που τελείωσαν την Δ΄ τάξη του Δημοτικού: 
ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ! 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

.

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος