Η Ακροστιχίδα της Ακρόπολης

 

 Παιχνίδια

Σταυρόλεξο 1

Σταυρόλεξο 2

Το παιχνίδι της ιστορίας

Σταυρόλεξο 4

Συμπλήρωσε τα σύμφωνα

Η Ακροστιχίδα του Φειδία

Σταυρόλεξο 5

Η Ακροστιχίδα της Ακρόπολης

 

Οι Μαθητές

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Αθηνά

 

Περιεχόμενα

1.   Α _ _ _ _ 

2.   Κ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3.   Ρ _ _ _ _ _ _ 

4.   Ο _ _ _ _ _ _ _  

5.   Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6.   Ο _ _  _ _ _ _ _ _ 

7.   Λ _ _ _ _ _ 

8.   Η _ _ _ _ _ _  

 

1. Σ' αυτή την πόλη βρίσκεται η Ακρόπολη.
2. Πανέμορφες κοπέλες - κολώνες της Ακρόπολης.
3. Το 146π.Χ. πήραν την Ελλάδα και πρόσθεσαν κι άλλα κτίσματα στην Ακρόπολη.
4. Περίφημος ναός της Ακρόπολης (αντίστροφα).
5. Υπέρλαμπρος ναός αφιερωμένος στη θεά Αθηνά.
6. Ηγέτης της Αθήνας που τελειοποίησε την Ακρόπολη (με άρθρο)
7. Η Ακρόπολη θα ... σ' όλη τη γη για πάντα.
8. Το πιο διάσημο ρωμαϊκό κτίσμα της Ακρόπολης.

.

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος