Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

 

 Κείμενα

Η θεά της σοφίας

Η Αθηνά στη Γιγαντομαχία

Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης

Η Αθηνά Παρθένος

Η Αθηνά Προμάχος

Η Αθηνά Πολιάς

Αθηνά Υγεία

Αθηνά Λημνία

Αθηνά Νίκη

Αθηνά Εργάνη

Αθηνά και μουσική

 

Εικόνες

Η σκεπτόμενη Αθηνά

Η Αθηνά Προμάχος

Η γέννηση της Αθηνάς

Χρυσελεφάντινο άγαλμα

Αθηνά η θεά της σοφίας

 

Ποιήματα \ Στίχοι

  Η Αθηνά στην Αθήνα (Κωστής Παλαμάς)

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Παιχνίδια

 

Περιεχόμενα

     
       Στα νότια της Ακρόπολης, σ' ένα περιορισμένο χώρο, ο Καλλικράτης συμπλήρωσε τα αριστουργήματα του ιερού λόφου μ' έναν ακόμη ναό. Ήταν μικρός, ιωνικού ρυθμού, με 4 κίονες στην μπροστινή όψη και 4 πίσω. Οι διαστάσεις του είναι 8,27μ. μήκος και 5,44μ. πλάτος. Μέσα σ' αυτόν τοποθετήθηκε το ξόανο της Απτέρου Νίκης. Οι Αθηναίοι, για να μη φύγει ποτέ η νίκη από την πόλη τους, σκέφτηκαν να την κάνουν χωρίς φτερά! Η κατασκευή του διήρκεσε αρκετά χρόνια κι ολοκληρώθηκε μετά το 430π.Χ.

       Ο ναός είχε ζωφόρο που τον διακοσμούσε και στις τέσσερις πλευρές. Στην ανατολική πλευρά η ζωφόρος παρίστανε όρθιους τους δώδεκα θεούς, με την Αθηνά ανάμεσα στο Δία και τον Ποσειδώνα. Στις άλλες πλευρές της ζωφόρου εικονίζονται μάχες ανάμεσα σε Έλληνες και Αμαζόνες ή Έλληνες και Πέρσες. Επίσης τα αετώματα του ναού πρέπει να ήταν διακοσμημένα με αμαζονομαχίες και γιγαντομαχίες. Σήμερα πολλά μέρη του ναού βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο και στη θέση τους έχουν τοποθετηθεί αντίγραφα. 

      Αργότερα γύρω από το κράσπεδο του υψώματος πάνω στο οποίο είναι χτισμένος ο μικρός αυτός ναός, οι Αθηναίοι τοποθέτησαν

 μαρμάρινες ανάγλυφες πλάκες οι οποίες παρίσταναν φτερωτές Νίκες σε διάφορες στάσεις (άλλοτε με τα φορέματα κολλημένα επάνω τους σα βρεγμένα και άλλοτε με τα φτερά τους ανοιγμένα τόσο περίτεχνα που νόμιζες πως πετούσαν) και μορφές της θεάς Αθηνάς

       Ο ναός αυτός είναι αφιερωμένος στη θεά Αθηνά Νίκη κι όχι στη φτερωτή θεά Νίκη. 

       Ακόμη είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην ίδια ακριβώς θέση, κάτω από τα θεμέλια του ναού της Αθηνάς Νίκης, μέσα στη γη σε βάθος 1,40μ., βρέθηκαν τα θεμέλια ενός άλλου μικρού ναού που είχε χτιστεί στην αρχαϊκή εποχή. Σ' έναν από τους δύο βωμούς του ναού βρέθηκε επιγραφή που έλεγε ότι και αυτός ο παλαιός ναός ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά Νίκη. 

   

Δύο Νίκες

Ανάγλυφες πλάκες από το θωράκειο του ναού της Αθηνάς Νίκης.

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος