ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ

 

 Κείμενα

Η θεά της σοφίας

Η Αθηνά στη Γιγαντομαχία

Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης

Η Αθηνά Παρθένος

Η Αθηνά Προμάχος

Η Αθηνά Πολιάς

Αθηνά Υγεία

Αθηνά Λημνία

Αθηνά Νίκη

Αθηνά Εργάνη

Αθηνά και μουσική

 

Εικόνες

Η σκεπτόμενη Αθηνά

Η Αθηνά Προμάχος

Η γέννηση της Αθηνάς

Χρυσελεφάντινο άγαλμα

Αθηνά η θεά της σοφίας

 

Ποιήματα \ Στίχοι

  Η Αθηνά στην Αθήνα (Κωστής Παλαμάς)

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Παιχνίδια

 

Περιεχόμενα

        Το πιο εντυπωσιακό άγαλμα της Αθηνάς στην Ακρόπολη ήταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Φειδία μέσα στον σηκό του Παρθενώνα. Η θεά εδώ παριστανόταν πάλι πάνοπλη αλλά ειρηνική. Ήταν η θεά της σοφίας, αυτή που παραστέκει ποιητές, ρήτορες, φιλοσόφους και καλλιτέχνες.


        Ο Παυσανίας μας δίνει μια καλή περιγραφή του αγάλματος: 'Το άγαλμα το ίδιο είναι καμωμένο από ελεφαντόδοντο και χρυσάφι. Στη μέση του κράνους του υπάρχει πλαστική εικόνα Σφίγγας … και σε καθένα από τα πλάγια υπάρχουν γλυπτικές παραστάσεις γρυπών. Οι γρύπες (είναι) … θηρία που μοιάζουν με λεοντάρια, έχουν όμως φτερά και ράμφος αετού … 

Το άγαλμα παριστάνει την Αθηνά όρθια, με χιτώνα μακρόν ως τα πόδια και με γλυπτική παράσταση της Μέδουσας από ελεφαντόδοντο στο στήθος? η θεά κρατεί και Νίκη, ύψους τεσσάρων περίπου πήχεων, ενώ με το άλλο χέρι βαστάει δόρυ? κοντά στα πόδια της βρίσκεται η ασπίδα και κοντά στο δόρυ ένα φίδι, το οποία είναι ίσως ο Εριχθόνιος. Στο βάθρο του αγάλματος υπάρχει ανάγλυφη η παράσταση της γέννησης της Πανδώρας'. (Αττικά, 24,5&7)

       Από άλλες πηγές γνωρίζουμε ότι η ασπίδα της εξωτερικά είχε ανάγλυφη παράσταση Αμαζονομαχίας και εσωτερικά ζωγραφιστή παράσταση Γιγαντομαχίας. Τέλος στις παρυφές των σανδαλιών της υπήρχαν ανάγλυφες 
σκηνές Κενταυρομαχίας. Το βάρος του χρυσού του αγάλματος ήταν περίπου 1150 κιλά. Το αριστούργημα αυτό της κλασικής περιόδου δεν έχει διασωθεί και είναι άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες καταστράφηκε. Μια ιδέα του αγάλματος, 
μας δίνει ένα μικρό μαρμάρινο αντίγραφό του στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ποιότητα του έργου θα πρέπει να ήταν εξαιρετική, όπως και η ενότητά του με την αρχιτεκτονική του μεγάλου ναού. Το άγαλμα έφθανε σε ύψος δεκατριών και μισό μέτρων περίπου από το δάπεδο, πατούσε σε μαρμάρινη βάση και 
πλαισιωνόταν από μεγάλο αριθμό πολυτίμων αφιερωμάτων.

Αθηνά του Βαρβακείου, στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Υλικό: μάρμαρο. Ύψος: 1,045μ.

 

ΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ
Εργασία συναδέλφων

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος