"η Αθηνά Πρόμαχος"

 

 Κείμενα

Η θεά της σοφίας

Η Αθηνά στη Γιγαντομαχία

Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης

Η Αθηνά Παρθένος

Η Αθηνά Προμάχος

Η Αθηνά Πολιάς

Αθηνά Υγεία

Αθηνά Λημνία

Αθηνά Νίκη

Αθηνά Εργάνη

Αθηνά και μουσική

 

Εικόνες

Η σκεπτόμενη Αθηνά

Η Αθηνά Προμάχος

Η γέννηση της Αθηνάς

Χρυσελεφάντινο άγαλμα

Αθηνά η θεά της σοφίας

 

Ποιήματα \ Στίχοι

  Η Αθηνά στην Αθήνα (Κωστής Παλαμάς)

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Παιχνίδια

 

Περιεχόμενα

 


Χάλκινο αγαλμάτιο Αθηνάς Προμάχου γύρω στο 480 - 470π.Χ
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Η Αθηνά είχε την ονομασία Πρόμαχος γιατί βοηθούσε τους ήρωες αλλά και τους απλούς ανθρώπους στις μάχες και τους συμπαραστεκόταν στις δύσκολες στιγμές τους.

 Πηγή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Γενική Εποπτεία: Ι.Θ.ΚΑΚΡΙΔΗΣ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος