ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ

 

 Κείμενα

Η θεά της σοφίας

Η Αθηνά στη Γιγαντομαχία

Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης

Η Αθηνά Παρθένος

Η Αθηνά Προμάχος

Η Αθηνά Πολιάς

Αθηνά Υγεία

Αθηνά Λημνία

Αθηνά Νίκη

Αθηνά Εργάνη

Αθηνά και μουσική

 

Εικόνες

Η σκεπτόμενη Αθηνά

Η Αθηνά Προμάχος

Η γέννηση της Αθηνάς

Χρυσελεφάντινο άγαλμα

Αθηνά η θεά της σοφίας

 

Ποιήματα \ Στίχοι

  Η Αθηνά στην Αθήνα (Κωστής Παλαμάς)

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Παιχνίδια

 

Περιεχόμενα

             Προχωρώντας λίγο περισσότερο, ο επισκέπτης συναντούσε το Ιερό της Αθηνάς Εργάνης κοντά στην βορειοδυτική γωνία του Παρθενώνα. Σήμερα δεν γνωρίζουμε τη μορφή και την ακριβή θέση του Ιερού, ούτε τον τύπο του αγάλματος ούτε καν από τι υλικό ήταν κατασκευασμένο.
             Οι Αθηναίοι πρώτοι έθεσαν υπό την προστασία της Αθηνάς κάθε τέχνη και μαζί κάθε τεχνίτη που δουλεύει με το χέρι και με το μυαλό. Η Αθηνά δίδαξε στους ανθρώπους το όργωμα, το δάμασμα του αλόγου, τους βοήθησε να κατασκευάσουν το πλοίο των Αργοναυτών, την Αργώ, τους καθοδήγησε για την κατασκευή του Δούρειου Ίππου για να καταλάβουν την Τροία. 
             Η Αθηνά ως Εργάνη μαζί με τον Ήφαιστο προστατεύει όλες τις συντεχνίες: πηλοπλάστες, αγγειοπλάστες, ζωγράφους αγγείων, λιθουργούς, ξυλογλύπτες, μεταλλοτεχνίτες κ.ά.
             Η Αθηνά θεωρείται επίσης η θεά της υφαντουργίας, γι' αυτό συχνά κρατάει αδράχτι, όπως φαίνεται στο σχέδιο. Σύμφωνα με το μύθο, αυτή δίδαξε την υφαντική τέχνη στους ανθρώπους. Μια περίφημη υφάντρα, η Αράχνη, καυχήθηκε ότι είναι ανώτερη από τη θεά στην υφαντική και την προκάλεσε να συναγωνισθούν.              Η Αθηνά ύφανε σκηνές από τη διαμάχη της με τον Ποσειδώνα στην Ακρόπολη για την κυριαρχία της Αθηνάς, και η Αράχνη σκηνές από τη ζωή και τους έρωτες των θεών. Οργισμένη η Θεά τη μεταμόρφωσε στο γνωστό έντομο, την αράχνη, που δεν παύει να υφαίνει.

Παράσταση της Αθηνάς Εργάνης στο 
πήλινο πλακίδιο,αρ.13055, του Μουσείου
της Ακροπόλεως. Ύψος: 0,218μ.

 Πηγή:

ΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ
Εργασία συναδέλφων

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος