ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗ

 

 Κείμενα

Η θεά της σοφίας

Η Αθηνά στη Γιγαντομαχία

Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης

Η Αθηνά Παρθένος

Η Αθηνά Προμάχος

Η Αθηνά Πολιάς

Αθηνά Υγεία

Αθηνά Λημνία

Αθηνά Νίκη

Αθηνά Εργάνη

Αθηνά και μουσική

 

Εικόνες

Η σκεπτόμενη Αθηνά

Η Αθηνά Προμάχος

Η γέννηση της Αθηνάς

Χρυσελεφάντινο άγαλμα

Αθηνά η θεά της σοφίας

 

Ποιήματα \ Στίχοι

  Η Αθηνά στην Αθήνα (Κωστής Παλαμάς)

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Παιχνίδια

 

Περιεχόμενα

             Πριν από την είσοδο στα Προπύλαια, δεξιά, πάνω σε προμαχώνα υψώνεται ο μικρός ιωνικός ναός της Αθηνάς Νίκης ο οποίος κτίσθηκε γύρω στο 425 π.Χ., ίσως από τον αρχιτέκτονα Καλλικράτη. Αργότερα ήταν γνωστός ως ναός της Απτέρου Νίκης και την αιτία μας την αναφέρει ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας (2ος αιώνας μ.Χ.): 'Η έννοια που έχει … η λεγόμενη άπτερος Νίκη για τους Αθηναίους … είναι ότι θα μένει πάντοτε μαζί τους εφ' όσον δεν έχει φτερά …' (Λακωνικά, 15,7). Στην πραγματικότητα το λατρευτικό αυτό άγαλμα δεν είχε φτερά διότι απεικόνιζε την θεά Αθηνά που έδινε την νίκη και όχι τη Νίκη η οποία παριστάνεται πάντοτε φτερωτή. Το λατρευτικό άγαλμα της θεάς δεν σώθηκε. Ήταν ένα ξόανο που κρατούσε σύμφωνα με τον περιηγητή Ηλιόδωρο (2ος αιώνας π.Χ.) στο δεξί χέρι ένα ρόδι (σύμβολο της ειρήνης) και στο αριστερό ένα κράνος (σύμβολο του πολέμου).
             Ξόανα αποκαλούσαν κατά την αρχαιότητα τα αγάλματα που ήταν κατασκευασμένα από ξύλο. Ήταν τα πιο παλιά και κατά συνέπεια άτεχνα αγάλματα. Παράλληλα ήταν τα περισσότερο σεβαστά, καθώς σχετίζονταν άμεσα με τη λατρεία. Τα ξόανα ήταν χρωματισμένα και μπορούσαν να συμπληρώνονται με ένθετα μεταλλικά στοιχεία και με ρούχα.Ανάγλυφο αρ. 989
Μουσείο της Ακροπόλεως.
Υλικό: μάρμαρο. Ύψος: 1,055. 

 Πηγή:

ΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ
Εργασία συναδέλφων

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος