"Αθηνά, η θεά της σοφίας"

 

 Κείμενα

Η θεά της σοφίας

Η Αθηνά στη Γιγαντομαχία

Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης

Η Αθηνά Παρθένος

Η Αθηνά Προμάχος

Η Αθηνά Πολιάς

Αθηνά Υγεία

Αθηνά Λημνία

Αθηνά Νίκη

Αθηνά Εργάνη

Αθηνά και μουσική

 

Εικόνες

Η σκεπτόμενη Αθηνά

Η Αθηνά Προμάχος

Η γέννηση της Αθηνάς

Χρυσελεφάντινο άγαλμα

Αθηνά η θεά της σοφίας

 

Ποιήματα \ Στίχοι

  Η Αθηνά στην Αθήνα (Κωστής Παλαμάς)

 

Οργάνωση

Κριτήρια επιλογής Θέματος

Επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι

Διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης του Σ.Ε.

Γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται στο Σ.Ε.

Αξιολόγηση

Δραστηριότητες

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Βιβλιογραφία

 

Αθήνα

 

Ακρόπολη

 

Παιχνίδια

 

Περιεχόμενα

 


Ερυθρόμορφος αμφορέας γύρω στο 480π.Χ.
Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen
Προστάτισσα των θνητών η Αθηνά, όχι μόνο στις ώρες του πολέμου, αλλά και της ειρήνης, δίδαξε σπουδαία έργα στους ανθρώπους και καθιέρωσε σοφούς θεσμούς προάγοντας έτσι τον πολιτισμό τους. Εδώ πήρε γραφίδα και τρίπτυχο για να καταγράψει τις σκέψεις της.


 Πηγή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Γενική Εποπτεία: Ι.Θ.ΚΑΚΡΙΔΗΣ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

 

Επιστροφή στη σελίδα του Σχολείου

Web Design  by Κιοσσές Γιώργος